Referencie

Diagnostické centrum s.r.o., Rimavská Sobota
Fakultná nemocnica F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové zámky
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Fakultná nemocnica Trenčín
Futurum s.r.o. Považská Bystrica
Jessénius diagnostické centrum a.s.
MR Trnava
Národné rehabilitačné centrum, Kováčová
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava
Nemocnica Košice - Šaca a.s.
Nemocnica s poliklinikou Medissimo
Radiológia s.r.o., Bratislava
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Banská Bystrica
Univerzitná nemocnica Bratislava
Univerzitná nemocnica Košice
Univerzitná nemocnica Martin
Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Košice
ŽILPO s.r.o., Žilina